Apple tăng cường mua đấtKinh doanh

Công ty đang nắm giữ diện tích đất lên tới gần 30 km vuông, tăng gấp ba so với năm 2016 để xây các trung tâm dữ liệu.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply