Apple, Google và Netflix giờ đây không còn yêu cầu nhân viên phải có bằng Đại học nữa, điều này cũng sẽ sớm trở thành chuẩn mựcKinh doanh

Apple, Google và Netflix giờ đây không còn yêu cầu nhân viên phải có bằng Đại học nữa, điều này cũng sẽ sớm trở thành chuẩn mựcBằng Đại học không còn là con đường duy nhất giúp bạn đặt chân vào các công ty hàng đầu như Apple.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply