Apple chi 600 triệu USD phát triển công nghệ quản lý năng lượngKinh doanh

Apple đã tiến thêm một bước trong việc thúc đẩy phát triển chip riêng, thông qua chương trình hợp tác trị giá 600 triệu USD với nhà sản xuất chip Dialog Semiconductor có trụ sở tại Anh.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply