Apax Holdings lên kế hoạch mở rộng chuỗi công ty con, dự kiến doanh thu trên 1.540 tỷ đồng năm 2019Kinh doanh

Apax Holdings lên kế hoạch mở rộng chuỗi công ty con, dự kiến doanh thu trên 1.540 tỷ đồng năm 2019ĐHCĐ Apax Holdings cũng đã thông qua phương án chia cổ tức năm 2018 tỷ lệ 9% và phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 11% cho cổ đông.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply