Apax Holdings dự chi 62 tỷ đồng cổ tức, lên kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 11%Kinh doanh

Sau phát hành chia thưởng, vốn điều lệ của Apax Holdings sẽ được nâng từ 689 tỷ đồng lên gần 765 tỷ đồng, tương ứng 76,5 triệu cổ phiếu lưu hành.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply