Áp trần chi phí lãi vay 20%: Doanh nghiệp nội trước nguy cơ từ lãi thành lỗKinh doanh

Một điều khoản trong Nghị định 20/2017/NĐ-CP áp dụng vào mùa thuế năm nay đang khiến các DN đầu tàu của nền kinh tế “ngồi trên đống lửa”.
 
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply