Áp lực lên tỷ giá từ thị trường quốc tế đã giảm bớtKinh doanh

Áp lực lên tỷ giá từ thị trường quốc tế đã giảm bớtRiêng tháng 5 tỷ giá ngân hàng đã tăng 0,6% còn USD tự do tăng 0,4%. Tỷ giá trung tâm tăng tổng cộng hơn 1% kể từ đầu năm.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply