Ảnh: Nhiều công viên ở TP.HCM tiếp tục bị 'xẻ thịt'Kinh doanh

Ảnh: Nhiều công viên ở TP.HCM tiếp tục bị 'xẻ thịt'Sau 8 tháng Chủ tịch TP.HCM chỉ đạo Sở GTVT xử lý triệt để việc chiếm dụng công viên, đến nay nhiều công viên ở đây vẫn đang tiếp tục bị “xẻ thịt”.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply