An Phát Holidings chưa “cứu” được dự án xơ sợi 7.000 tỷ “đắp chiếu”Kinh doanh

Lỗ luỹ kế của dự án 4.748 tỷ đồng, vượt quá vốn góp của chủ sở hữu. PVTex vẫn đang làm việc với các nhà thầu và cơ quan nhà nước để xác định lại giá trị quyết toán của dự án.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply