Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc thành nước đông dân nhất thế giới vào năm 2027Kinh doanh

Dân số thế giới đang và sẽ chứng kiến nhiều thay đổi quan trọng. Trong vòng 20 năm tới, dân số của nhóm nước có thu nhập cao sẽ lập đỉnh, sự suy giảm dân số tại nhiều nền kinh tế lớn vốn đã diễn ra.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply