Airbnb thống trị thị trường cho thuê nhà ngắn hạn trên thế giới như thế nào?Kinh doanh

Airbnb thống trị thị trường cho thuê nhà ngắn hạn trên thế giới như thế nào?Chỉ trong 11 năm phát triển, Airbnb đã trở thành một công ty trị giá 30 tỷ USD. Điều gì làm nên sự thành công của doanh nghiệp tỷ đô này?
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply