AI tuyển dụng của Amazon kỳ thị ứng viên nữKinh doanh

Đội ngũ chuyên gia Amazon đã xây dựng công cụ từ năm 2014 nhằm rút ngắn giai đoạn xem hồ sơ và tuyển chọn ứng viên tiềm năng.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply