Ai đã để nhân viên ngân hàng trộm hơn 31,5 tỉ từ ATM?Kinh doanh

Ai đã để nhân viên ngân hàng trộm hơn 31,5 tỉ từ ATM?Nguyễn Anh Đạt đã lén lút chiếm đoạt tổng số tiền hơn 31,5 tỉ đồng từ các máy ATM của Ngân hàng Hàng hải Việt Nam.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply