Agriseco đặt kế hoạch lãi trước thuế 90 tỷ đồng trong năm 2019Kinh doanh

Agriseco đặt kế hoạch lãi trước thuế 90 tỷ đồng trong năm 2019Về kế hoạch năm 2019, ĐHCĐ Agriseco đã thông qua chỉ tiêu tổng doanh thu 201 tỷ đồng – tăng 10%; Lợi nhuận trước thuế 90 tỷ đồng – tăng 6% so với thực hiện năm trước.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply