Agribank thông tin về vụ việc tại Phòng giao dịch Ninh Diêm thuộc Agribank thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh HòaKinh doanh

Agribank thông tin về vụ việc tại Phòng giao dịch Ninh Diêm thuộc Agribank thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh HòaQua công tác kiểm tra hoạt động của các đơn vị trực thuộc, cuối tháng 3/2019, Agribank Chi nhánh Khánh Hòa đã phát hiện một số giao dịch nghi ngờ liên quan đến việc gửi và rút tiền tiết kiệm của khách hàng tại Phòng giao dịch Ninh Diêm trực thuộc Agribank thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply