ADB tài trợ 20,2 triệu USD hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏKinh doanh

ADB tài trợ 20,2 triệu USD hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏHiện các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ chiếm khoảng 60% tổng số doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ, tuy nhiên họ phải đối mặt với những hạn chế về nguồn vốn, gây ảnh hưởng tới sự tăng tưởng.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply