ACV bán rẻ “con gà đẻ trứng vàng”?Kinh doanh

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) sẽ phải giải trình với bộ chủ quản những vấn đề liên quan đến cổ phần hóa (CPH) Trung tâm Dịch vụ hàng hóa Nội Bài thành Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa hàng không.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply