ACB tìm kiếm 1.000 nhân tài, không giới hạn chuyên môn ngân hàngKinh doanh

ACB tìm kiếm 1.000 nhân tài, không giới hạn chuyên môn ngân hàngACB từ lâu được nhìn nhận như một nơi tôi luyện kỹ năng làm ngân hàng chuyên nghiệp mà nhiều nhân sự muốn hòa nhập để tự phát triển bản thân.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply