ABBANK: “Trả nợ” cổ tức năm 2017, năm 2018 không chiaKinh doanh

Đến nay ABBANK mới chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017, với tỷ lệ 7,4% nhằm tăng vốn điều lệ lên 5.713 tỷ đồng.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply