9 tháng thực hiện 1/3 kế hoạch, SPM sắp tạm ứng cổ tức 10% bằng tiềnKinh doanh

Số tiền dự chi cho đợt tạm ứng cổ tức này khoảng 13,7 tỷ đồng. Ngày thanh toán là ngày 13/01/2019.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply