7 “ảo tưởng” nhưng vẫn giúp thành công hơnKinh doanh

Theo triệu phú Tony Robbins, 7 niềm tin sau có thể gọi là ảo tưởng vì thiếu căn cứ khoa học nhưng có hiệu quả tâm lý giúp thành công.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply