6 tháng, TPBank đạt lợi nhuận trước thuế 1.024 tỷ đồng, tăng tới 53,9%Kinh doanh

Kết thúc quý II/2018, TPBank vẫn ghi nhận lợi nhuận trước thuế 511,5 tỷ đồng, tăng 91,4% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế 819 tỷ đồng, tăng 71,7%.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply