6 tháng hơn nửa triệu người chết, Covid-19 vẫn để lại một bí ẩn cực lớn: Nó thực sự chết chóc đến mức nào?Kinh doanh

6 tháng hơn nửa triệu người chết, Covid-19 vẫn để lại một bí ẩn cực lớn: Nó thực sự chết chóc đến mức nào?Một bí ẩn gây tranh cãi rất lớn cho cộng đồng khoa học. Nhưng chẳng phải các bằng chứng đã quá rõ ràng? Đây là lý do tại sao.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply