5 trường hợp doanh nghiệp phá sản được Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV xem xét xoá nợ gốcKinh doanh

5 trường hợp doanh nghiệp phá sản được Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV xem xét xoá nợ gốcThông tư số 57 mới đây của Bộ Tài chính đã đưa ra cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV. Theo đó, trường hợp khách hàng phá sản, sẽ được xem xét xóa nợ gốc.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply