5 bí mật về điều hành doanh nghiệp triệu USDKinh doanh

Từng tin sái cổ rằng khi đạt triệu USD, cô sẽ được bay chuyên cơ riêng, sắm xe hơi mới mỗi tuần và không phải làm việc chăm chỉ, Inés Ruiz cho biết cô đã vỡ mộng.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply