5 bị cáo trong vụ trộn hỗn hợp pin con Ó vào tiêu hầu tòaKinh doanh

Trước phiên xử diễn ra, một trong số các luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng VKS truy tố cả 5 bị cáo về tội vi phạm quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm là chưa hợp lý.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply