45% dân số Việt Nam sẽ sống ở đô thị vào năm 2030Kinh doanh

45% dân số Việt Nam sẽ sống ở đô thị vào năm 2030Tốc độ đô thị hoá ở Việt Nam đang đứng thứ 4 khu vực Đông Á, do đó có khoảng45% dân số Việt Nam sẽ sống ở đô thị vào năm 2030.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply