40% lượng CW phân phối đợt đầu bán thành côngKinh doanh

40% lượng CW phân phối đợt đầu bán thành côngKết quả IPO 10 CW trong đợt đầu có hơn 8,6 triệu đơn vị bán hết, tỷ lệ thành công 39,37%. Trong đó, có 4 mã CW bán hết 100% nhưng cũng có mã không bán được đơn vị nào.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply