4 tỷ phú Trung Quốc chuyển 17 tỷ USD cho các quỹ tín thác để né thuếKinh doanh

4 tỷ phú Trung Quốc chuyển 17 tỷ USD cho các quỹ tín thác để né thuếGiới siêu giàu Trung Quốc đang tìm ra một cách hữu hiệu để né tránh thuế dự kiến sẽ được đưa ra để nhằm vào họ.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply