4 tháng đầu năm: Giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 16,45%Kinh doanh

4 tháng đầu năm: Giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 16,45%4 tháng đầu năm 2019, giải ngân thanh toán nguồn vốn đầu tư công ước là 68.548,497 tỷ đồng, đạt 16,45% so với kế hoạch Quốc hội giao.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply