36 cơ quan đổi mới tuyển chọn lãnh đạo theo kết luận của Bộ Chính trịKinh doanh

36 cơ quan đổi mới tuyển chọn lãnh đạo theo kết luận của Bộ Chính trịBộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đề nghị các Bộ, ngành, địa phương đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng theo kết luận số 202 của Bộ Chính trị.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply