32 tuổi người ta làm tỷ phú còn mình chỉ là nhân viên quèn: Khôn ngoan thôi thì sao đủ, quan trọng là hơn nhau ở điều này!Kinh doanh

32 tuổi người ta làm tỷ phú còn mình chỉ là nhân viên quèn: Khôn ngoan thôi thì sao đủ, quan trọng là hơn nhau ở điều này!Trở thành tỷ phú thì ai cũng muốn, nhưng không phải người nào cũng có thể biến ước mơ trở thành hiện thực.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply