32 công ty chứng khoán đang cho khách vay hơn 32.800 tỷ đồngKinh doanh

Tại ngày 30/09/2018, số dư khoản cho khách hàng vay của 32 CTCK tăng 8,2% so với đầu năm, tăng thêm gần 2.500 tỷ đồng, chủ yếu từ CTCK Bản Việt, CTCK Yuanta, FPTS, CTCK Rồng Việt, CTCK Everest. Ngược lại, các CTCK đang vay gần 31.500 tỷ đồng.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply