31 tuổi không muộn để tập chạy bộ nhưng quá muộn để bắt đầu quan tâm đến sức khỏe bản thân: Làm việc quá sức, cần phải nghỉ ngơi gấp, tôi mới biết kiếm tiền không phải số 1!Kinh doanh

31 tuổi không muộn để tập chạy bộ nhưng quá muộn để bắt đầu quan tâm đến sức khỏe bản thân: Làm việc quá sức, cần phải nghỉ ngơi gấp, tôi mới biết kiếm tiền không phải số 1!Sai lầm lớn nhất đời người là dùng sức khỏe để đánh đổi những vật ngoài thân.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply