30 năm gia công vẫn quốc gia nghèo, Make in VietNam thoát lên hưng thịnhKinh doanh

30 năm gia công vẫn quốc gia nghèo, Make in VietNam thoát lên hưng thịnhSau hơn 30 năm đổi mới, nếu chỉ dừng ở gia công Việt Nam không thể thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình. Cần làm chủ công nghệ, có nhiều phát minh và sáng chế. Đó là con đường duy nhất, tất yếu để đưa quốc gia tới hưng thịnh.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply