2/12 dự án thua lỗ ngành công thương đã có lãiKinh doanh

Trong số 6 nhà máy trước đây có hoạt động sản xuất kinh doanh thua lỗ, đến thời điểm 31/8, đã có 2 nhà máy hoạt động sản xuất kinh doanh bước đầu có lãi.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply