200 tỉ Vũ ‘nhôm’ nộp là tiền gì?Kinh doanh

200 tỉ Vũ ‘nhôm’ nộp là tiền gì?Vũ “nhôm” một mực kêu oan trong khi Trần Phương Bình tự nguyện chịu trách nhiệm phần dân sự cho các thuộc cấp.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply