2 cơ hội chính với CPTPP và áp lực thay đổi tư duy của Chính phủ, doanh nghiệpKinh doanh

2 cơ hội chính với CPTPP và áp lực thay đổi tư duy của Chính phủ, doanh nghiệpThách thức lớn nhất trong hội nhập, tham gia các hiệp định như CPTPP không phải là áp lực cạnh tranh mà là thay đổi tư duy, thay đổi chính mình.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply