2 Bộ cùng thanh tra dự án hơn 6.300 tỷ: Tổng cục Đường bộ giải thíchKinh doanh

Giám đốc BQL Dự án 3 (Tổng cục Đường bộ) cho biết, việc 2 Bộ cùng thanh tra dự án hơn 6.300 tỷ là thanh tra theo lĩnh vực và theo kế hoạch.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply