17 ngân hàng triển khai sớm Basel II, những ai đã về đích?Kinh doanh

17 ngân hàng triển khai sớm Basel II, những ai đã về đích?Từ năm 2014 NHNN đã chọn 10 ngân hàng lớn nhất vào danh sách thí điểm áp dụng Basel II, và đầu năm nay tiếp tục thẩm định, xác nhận thêm 7 thành viên để triển khai sớm ngay trong năm 2019…
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply