11 tháng, Việt Nam xuất siêu ước đạt 6,8 tỷ USDKinh doanh

Theo Tổng cục Thống kê, tháng 11 ước tính nhập siêu 400 triệu USD, tính chung 11 tháng xuất siêu 6,8 tỷ USD.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply