10 từ dành cho kinh tế tư nhân của Thủ tướng Nguyễn Xuân PhúcKinh doanh

10 từ dành cho kinh tế tư nhân của Thủ tướng Nguyễn Xuân PhúcKhu vực kinh tế tư nhân đang tạo ra 42% GDP, 30% ngân sách nhà nước, thu hút 85% lực lượng lao động. Khu vực này xứng đáng được công nhận, bảo vệ, khích lệ… theo nhận định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply