1 công ty dành 600 tỉ thưởng Tết cho công nhânKinh doanh

1 công ty dành 600 tỉ thưởng Tết cho công nhânHiện các doanh nghiệp trong lực vực may mặc, giày da, điện tử đã có kế hoạch thưởng Tết cho người lao động. Mức thưởng giao động từ 1-2 tháng lương.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply