1 cá nhân, 3 tổ chức dự chi khoảng 5.500 tỷ đồng để mua 57,7% vốn Vinaconex từ SCICKinh doanh

Trong 3 tổ chức đăng ký mua trọn lô 254.901.153 cổ phần VCG do SCIC sở hữu có 1 tổ chức vừa được thành lập ngày 9/11/2018, có 1 tổ chức đang kinh doanh lỗ và có lỗ lũy kế.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply