1.700 tỷ đồng lắp đặt thu phí không dừng, lại thêm mấy chục năm thu phí?Kinh doanh

1.700 tỷ đồng lắp đặt thu phí không dừng, lại thêm mấy chục năm thu phí?Kinh phí lắp đặt thu phí tự động không dừng giai đoạn 1 là 1.700 tỷ đồng dù có lấy ở đâu thì gánh nặng vẫn đè nặng lên người dân, người dùng dịch vụ…
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply