​Kỷ luật cảnh cáo Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang HảiKinh doanh

Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải bị kỷ luật cảnh cáo do vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương cán bộ. 
 
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply