​Kiến nghị xem xét việc bổ nhiệm 4 cục trưởng Cục Thuế khi đã quá tuổiKinh doanh

​Kiến nghị xem xét việc bổ nhiệm 4 cục trưởng Cục Thuế khi đã quá tuổiKết luận thanh tra cho thấy về cơ bản, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý đã đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định chung, quy định của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế, khi tiến hành bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đã thực hiện các bước theo quy định.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply